Opera by Gaetano Donizetti

Krasnoyarsk Opera house

Opening night April1 2015

 

Musical Director – Anatoly Chepurnoy

Stage Director, choreography – Alexey Frandetti

Russian lyrics – Evgeniya Berkovich

Set Designer — Timofey Ryabusinsky

Costume designer – Anastasiya Bugaeva

Lightning designer – Narek Tumanyan

 

PRESS —
http://operanews.ru/15061609.html
http://gornovosti.ru/tema/kultur-prospekt/nash-privet-tangeyzeru444445546.htm
http://gornovosti.ru/tema/kultur-prospekt/alexey-frandetti-ya-vizhu-operu-viva-la-mamma-kak-komiks.htm

Смотрите также